Nhân viên phục vụ

1. Phối hợp cùng Quản lý lên thực đơn hàng ngày, hàng tuần.
2. Phối hợp cùng Quản lý lên dự trù, đặt hàng theo thực đơn.
3. Giám sát đảm bảo việc tuân thủ ATVSTP tại Canteen.
4. Sắp xếp bố trí đầu bếp theo ca làm việc đảm bảo nguồn nhân sự đáp ứng yêu cầu sản xuất.
5. Đảm báo tính kịp thời, số lượng và chất lượng món ăn.
6. Đảm bảo chi phí thực phẩm theo dự trù.
7. Phối hợp cùng Quản lý tuyển dụng nhân sự cho Canteen theo yêu cầu từ Công ty.
8. Đào tạo nguồn nhân lực Đầu bếp theo kế hoạch từ Công ty.

Bản quyền thuộc về Vinastory. Thiết kế bởi CleverWeb

0962.892.199